מוצרים חדשים

גלו את שלל המוצרים החדשים שלנו! הרהיטים שלנו מפתיעים בחדשות ובאיכות. עם ריהוט כזה אתה יכול לבטא את עצמך בחופשיות.

Simple
ר'120 / ע'45 / ג'47
Simple
ר'39 / ע'38 / ג'185.5
Simple
ר'75.5 / ע'38 / ג'185.5
Simple
ר'112 / ע'38 / ג'149
Simple
ר'148.5 / ע'38 / ג'185.5
Simple
ר'39 / ע'38 / ג'185.5
Baby Simple
ר'90 / ע'77.5 / ג'30
Simple
ר'11 / ע'3.5 / ג'4
Simple
ר'31 / ע'3.5 / ג'4
Simple
ר'16.5 / ע'3.5 / ג'12.5
Simple
ר'36 / ע'3.5 / ג'4
Simple
ר'40 / ע'3.5 / ג'4

כיסוי

43₪
Nature
ר'36.5 / ע'30 / ג'182.5
פמוטים
ר'9.5 / ע'9.5 / ג'9
פמוטים
ר'9.5 / ג'15
Frame
ר'150 / ע'46 / ג'60
Frame
ר'188 / ע'46 / ג'60
Frame
ר'80 / ע'46 / ג'211
Frame
ר'80 / ע'46 / ג'211
Frame
ר'80 / ע'46 / ג'211
Frame
ר'150 / ע'46 / ג'211
Young users
ר'53.5 / ע'43 / ג'53
Young users
ר'53.5 / ע'41.5 / ג'53