1250x384_vox_art_deco_0338[1].jpg

מראות

היום מראות קיר הם יותר מסתם מראות, מראות מעוצבות לבית הם הפריט עם הנוכחות הכי מרכזית באותו החדר – התכשיט של חלל החדר אצלנו תמצאו מגוון רחב של מראות קיר מעוצבות לבית.

מראות
ר'51 / ע'3 / ג'50
מראות
ר'69 / ע'12 / ג'50
מראות
ר'50 / ע'8 / ג'50
מראות
ר'50 / ע'8 / ג'50
מראות
ר'67.5 / ע'2 / ג'187.5
מראות
ר'49.5 / ע'10 / ג'159.5
מראות
ר'75.5 / ע'4
מראות
ר'75.5 / ע'4
מראות
ר'87.5 / ע'2 / ג'117.5
מראות
ר'87.5 / ע'2 / ג'117.5
מראות
ר'52.5 / ע'0.5 / ג'52.5
מראות
ר'36.5 / ע'1.5 / ג'126.5
מראות
ר'36.5 / ע'1.5 / ג'126.5
מראות
ר'61 / ע'6.5 / ג'81

מראה ALEX

430 ₪
מראות
ר'53.5 / ע'8 / ג'219.5