11_stoly_1250px_.jpg

שולחנות לפינת אוכל

שולחנות לפינת אוכל מזמן לא משמשים אותנו רק בשביל ארוחות, השולחנות הפכו להיות רהיט מרכזי בבית. אם אתם רוצים לשדרג את הבית שלכם תתחילו את עם שולחן פינת האוכל שלכם

Simple
ר'90-190 / ע'90 / ג'78
Simple
ר'166.5 / ע'76-121-166 / ג'78.5
Nature
ר'180 / ע'100 / ג'75
Frame
ר'130 / ע'90 / ג'78.5
Simple
ר'110 / ע'110 / ג'78
Balance
ר'92 / ע'92 / ג'76
Balance
ר'138 / ע'92 / ג'76
Balance
ר'175 / ע'92 / ג'76
Spot young
ר'146 / ע'104 / ג'76
Mio
ר'164 / ע'97.5 / ג'77

שולחן

1,200₪
Balance
ר'120 / ג'76
4You
ר'100 / ע'100 / ג'76
4You
ר'139 / ע'100 / ג'76
4You
ר'200 / ע'100 / ג'76