concept1.jpg
רעיון לחדר צעיר
concept2.jpg
concept3.jpg
concept4.jpg
concept5.jpg
concept6.jpg
concept7.jpg
concept8.jpg

CONCEPT

צריך רעיון לחדר נוער? מושג מתאים בצורה מבריקה לכל ענייני העשרה. וכשילדכם רוצה שינוי, תוכלו להחליף בקלות את החזיתות הצבעוניות וחדר חדש מוכן. תפאורה כחולה, אדומה, זעפרן ואלון - בחרו את צבע החזית ותנו לפנים כל אופי.

Concept
ר'153 / ע'55 / ג'201.5
Concept
ר'103.5 / ע'55 / ג'201.5
Concept
ר'105 / ע'45 / ג'201.5
Baby Concept
ר'53.5 / ע'45 / ג'201.5
Concept
ר'103.5 / ע'55 / ג'96.5
Concept
ר'53.5 / ע'45 / ג'96.5
Concept
ר'103.5 / ע'45 / ג'71.5
Concept
ר'53.5 / ע'45 / ג'71.5
Concept
ר'103.5 / ע'45 / ג'46.5
Concept
ר'128 / ע'60 / ג'76

שולחן 130

1,200₪
Concept
ר'43.5 / ע'43.5 / ג'56
Concept
ר'95 / ע'204 / ג'93

מיטה

870₪
Concept
ר'95 / ע'206 / ג'87

ספה

1,630₪
Concept
ר'95 / ע'206 / ג'87
Concept
ר'53.5 / ע'45 / ג'46.5
Concept
ר'49.5 / ע'2 / ג'49.5
Baby Concept
ר'99.5 / ע'25 / ג'28.5