ארונות ועמודים

 • רוחב 88
 • עומק 60
 • גובה 210
 • מק"ט 5010576
 • מחיר 1450 ש"ח

ארון 2 דלתות Spot Young

 • רוחב 128
 • עומק 60
 • גובה 210
 • מק"ט 5010453
 • מחיר 1950 ש"ח

ארון 3 דלתות Spot Young

 • רוחב 105
 • עומק 100
 • גובה 200
 • מק"ט 5010418
 • מחיר 1800 ש"ח

ארון בגדים פינתי Spot Young

 • רוחב 49.5
 • עומק 40
 • גובה 150
 • מק"ט 4013721
 • מחיר 700 ש"ח

ארון 1 דלת Spot Young

 • רוחב 91
 • עומק 53
 • גובה 190
 • מק"ט 4002888
 • מחיר 1500 ש"ח

ארון בגדים 2 דלתות עם מגירה Evolve

 • רוחב 91
 • עומק 91
 • גובה 46.5
 • מק"ט 4002814
 • מחיר 750 ש"ח

תוסף לארון- פינה Evolve

 • רוחב 91
 • עומק 91
 • גובה 190
 • מק"ט 4002807
 • מחיר 1800 ש"ח

ארון בגדים פינתי Evolve

 • רוחב 46
 • עומק 45
 • גובה 91
 • מק"ט 4002901
 • מחיר 600 ש"ח

החלק העליון של ארון הספרים Evolve

 • רוחב 105
 • עומק 103.5
 • גובה 206
 • מק"ט 4012457
 • מחיר 1700 ש"ח

ארון בגדים פינתי 4You

 • רוחב 180
 • עומק 57
 • גובה 206-261
 • מק"ט 4010720
 • מחיר 3200 ש"ח

ארון 4 דלתות 4You

 • רוחב 91
 • עומק 53
 • גובה 46.5
 • מק"ט 4002900
 • מחיר 600 ש"ח

חלק עליון לארון 2 דלתות עם מגירות Evolve

 • רוחב 45.5
 • עומק 55
 • גובה 220
 • מק"ט 4011554
 • מחיר 670 ש"ח

תוספת לארון עם 2 דלתות R&O

 • רוחב 57.5
 • עומק 42
 • גובה 206
 • מק"ט 4012455
 • מחיר 800 ש"ח

ארון דלת אחת 4You

 • רוחב 47
 • עומק 45
 • גובה 46.5
 • מק"ט 4002911
 • מחיר 400 ש"ח

חלק עליון עבור כוננית צרה Evolve

 • רוחב 100
 • עומק 57
 • גובה 206
 • מק"ט 4012456
 • מחיר 1150 ש"ח

ארון 2 דלתות 4You

 • רוחב 101.5
 • עומק 103.5
 • גובה 45
 • מק"ט 4015604
 • מחיר 650 ש"ח

תוספת לארון פינה Simple

 • רוחב 101.5
 • עומק 103.5
 • גובה 185.5
 • מק"ט 4015596
 • מחיר 2000 ש"ח

ארון בגדים פינתי Simple

 • רוחב 94
 • עומק 60
 • גובה 206
 • מק"ט 4020247
 • מחיר 1300 ש"ח

ארון 2 דלתות Stige

 • רוחב 90
 • עומק 57
 • גובה 203
 • מק"ט 4015094
 • מחיר 1250 ש"ח

ארון 2 דלתות Lori

 • רוחב 92
 • עומק 42
 • גובה 206
 • מק"ט 4010729
 • מחיר 1400 ש"ח

ארון 2 דלתות 4You

 • רוחב 46.5
 • עומק 55
 • גובה 185.5
 • מק"ט 4015492
 • מחיר 1050 ש"ח

ארון עם דלת 1 Simple

 • רוחב 92.5
 • עומק 55
 • גובה 45
 • מק"ט 4015588
 • מחיר 450 ש"ח

חלק עליון לארון 2 דלתות - Simple

 • רוחב 92.5
 • עומק 55
 • גובה 185.5
 • מק"ט 4015580
 • מחיר 1550 ש"ח

ארון 2 דלתות - Simple

 • רוחב 90
 • עומק 55
 • גובה 220
 • מק"ט 4011445
 • מחיר 1110 ש"ח

ארון 2 דלתות R&O

 • רוחב 46.5
 • עומק 55
 • גובה 45
 • מק"ט 4015500
 • מחיר 350 ש"ח

תוספת לארון עם דלת 1 Simple

 • רוחב 100
 • עומק 100
 • גובה 220
 • מק"ט 4012674
 • מחיר 1760 ש"ח

ארון בגדים פינתי R&O

 • רוחב 45
 • עומק 55.5
 • גובה 220
 • מק"ט 4015093
 • מחיר 750 ש"ח

ארון דלת אחת R&O

 • רוחב 131.5
 • עומק 40.5
 • גובה 54
 • מק"ט 4010747
 • מחיר 500 ש"ח

מדף טלויזיה 4You RTV

 • רוחב 104
 • עומק 104
 • גובה 205.5
 • מק"ט 4020250
 • מחיר 1800 ש"ח

ארון בגדים פינתי Stige

 • רוחב 141
 • עומק 64
 • גובה 206
 • מק"ט 4020249
 • מחיר 2650 ש"ח

ארון 3 דלתות Stige

 • רוחב 47
 • עומק 60
 • גובה 206
 • מק"ט 4020246
 • מחיר 750 ש"ח

ארון דלת 1 Stige

 • רוחב 95
 • עומק 62
 • גובה 202
 • מק"ט 4014460
 • מחיר 1500 ש"ח

ארון 2 דלתות - Nest

 • רוחב 66.5
 • עומק 95
 • גובה 202
 • מק"ט 4014712
 • מחיר 1750 ש"ח

ארון Cargo Nest

 • רוחב 90.5
 • עומק 92
 • גובה 213.5
 • מק"ט 4011351
 • מחיר 2000 ש"ח

ארון פינתי Smart

 • רוחב 70
 • עומק 57
 • גובה 213.5
 • מק"ט 4011349
 • מחיר 1400 ש"ח

ארון 2 דלתות Smart

 • רוחב 35.5
 • עומק 37.5
 • גובה 213.5
 • מק"ט 4011350
 • מחיר 800 ש"ח

תוספת לארון Smart

 • רוחב 192.5
 • עומק 58
 • גובה 216.5

ארון 4 דלתות

 • רחוב 100
 • עומק 55
 • גובה 186.5
 • מק"ט 4015773
 • מחיר 1100 ש"ח

ארון 2 דלתות Lounge