MainSlider01L.jpg
MainSlider02L.jpg
MainSlider03L.jpg
MainSlider04L.jpg
MainSlider05L.jpg
MainSlider06L.jpg

Ribbon

למי שמעריך יופי ורוצה להקיף את עצמו ולמי שנהנה לא רק מפונקציונליות אלה גם מיופי של חפצים הכנו משהו מיוחד אוסף Ribbon זכה בתואר בטח שיהיה 2019 בפסטיבל לעיצוב.

Ribbon
ר'160 / ע'40.5 / ג'46.5
Ribbon
ר'116.5 / ע'34 / ג'117.5
Ribbon
ר'77 / ע'34 / ג'163.5
Ribbon
ר'90 / ע'45 / ג'45
Ribbon
ר'109 / ע'21.5 / ג'37