1-vox_simpletalk_05_pokój_dzienny_jadalnia_01_0049.jpg
הרהיטים שלך בארבע שלבים
2-vox_simpletalk_05_pokój_dzienny_jadalnia_01_0121.jpg
3-vox_simpletalk_04_salon_01_0056.jpg
4-vox_simpletalk_01_sypialnia_0151.jpg
5-vox_simpletalk_01_sypialnia_0183.jpg
6-vox_simpletalk_01_sypialnia_0090.jpg
7-vox_simpletalk_03_biuro_01_0089.jpg
8-vox_simpletalk_02_pokój_rodzeństwo_0069.jpg
9-vox_simpletalk_08_pokój_dzienny_jadalnia_02_0022.jpg
10-vox_simpletalk_06_sypialnia_02_0023.jpg
11-vox_simpletalk_09_sypialnia_03_0014.jpg
12-vox_simple_11_biuro_artystki_0022.jpg
13-vox_simple_13_sypialnia_05_0022.jpg
14-vox_simple_14_sypialnia_06_0031.jpg
15-vox_simple_15_sypialnia_07_0021.jpg
16-vox_simple_16_pokój_dzienny_01_0019.jpg

SIMPLE

תוכלו להרכיב רהיטים מקולקציית Simple במובנים רבים, המשלבים צבעים ובחירת גוף חזיתות רגליים וידיות. הכל משתלב כאן. בדקנו את זה ואנחנו יודעים שכל תצורה נראית מעולה. בזכות Simple תוכלו ליצור עיצובים שונים, אך הכל בהתאם לצרכים והעדפותיכם.

Simple
ר'166.5 / ע'76-121-166 / ג'78.5
Simple
ר'90-190 / ע'90 / ג'78
Simple
ר'185 / ע'55 / ג'230
Simple
ר'101.5 / ע'103.5 / ג'185.5
Simple
ר'101.5 / ע'103.5 / ג'45
Simple
ר'92.5 / ע'55 / ג'185.5
Simple
ר'92.5 / ע'55 / ג'45
Simple
ר'46.5 / ע'55 / ג'185.5
Simple
ר'46.5 / ע'55 / ג'45
Simple
ר'39 / ע'38 / ג'185.5
Simple
ר'148.5 / ע'38 / ג'185.5
Simple
ר'112 / ע'38 / ג'149
Simple
ר'75.5 / ע'38 / ג'185.5
Simple
ר'39 / ע'38 / ג'185.5
Simple
ר'112 / ע'45 / ג'112.5

בר-מזנון

3,050₪
Simple
ר'160 / ע'45 / ג'68.5

מזנון

2,400₪
Simple
ר'110 / ע'110 / ג'78
Simple
ר'43 / ע'50 / ג'86
Simple
ר'43 / ע'50 / ג'86
Simple
ר'43 / ע'50 / ג'86
Simple
ר'43 / ע'50 / ג'86
Simple
ר'43 / ע'50 / ג'86
Simple
ר'43 / ע'50 / ג'86
Simple
ר'43 / ע'50 / ג'86
Simple
ר'43 / ע'50 / ג'86
Simple
ר'90 / ע'45 / ג'90.5
Simple
ר'90 / ע'45 / ג'90.5
Simple
ר'62.5 / ע'45 / ג'112.5
Simple
ר'120 / ע'45 / ג'47
Simple
ר'54 / ע'54 / ג'45
Simple
ר'80 / ע'80 / ג'35.5
Simple
ר'45 / ע'38 / ג'30.5
Simple
ר'80 / ע'43 / ג'78
Simple
ר'31.5 / ע'30 / ג'90
Simple
ר'31.5 / ע'30 / ג'31.5
Simple
ר'40 / ע'3.5 / ג'4

כיסוי

43₪
Simple
ר'36 / ע'3.5 / ג'4
Simple
ר'16.5 / ע'3.5 / ג'12.5
Simple
ר'31 / ע'3.5 / ג'4
Simple
ר'11 / ע'3.5 / ג'4
Baby Simple
ר'90 / ע'77.5 / ג'30
Simple
ר'90 / ע'45 / ג'46.5
Simple
ר'65 / ע'30 / ג'90
Simple
ר'90 / ע'38 / ג'46.5