Main01.jpg
צבעים נאים ונוחות הכתם
Main02.jpg
Main03.jpg
Main04.jpg

SPOT

המקום ישמח אתכם עם צורתו האלגנטית והקלילה ויעזור לכם לארגן טוב יותר את חדר השינה, הסלון וחדר האוכל שלכם.

Spot young
ר'105 / ע'100 / ג'200
Spot young
ר'128 / ע'60 / ג'210
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'210
Spot young
ר'49.5 / ע'40 / ג'150
Spot young
ר'44 / ע'54 / ג'150
Spot
ר'88 / ע'56.5 / ג'210

ויטרינה

1,800₪
Spot young
ר'88 / ע'57 / ג'210

כוננית

980₪
Spot young
ר'160 / ע'40 / ג'80

מזנון

950₪
Spot young
ר'160 / ע'40 / ג'122

שידה

1,250₪
Spot young
ר'146 / ע'104 / ג'76
Spot young
ר'154 / ע'47 / ג'48
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'87.5 / ע'40 / ג'90
Spot young
ר'160 / ע'50 / ג'50
Spot young
ר'87 / ע'80 / ג'43
Spot
ר'148 / ע'75 / ג'150
Spot
ר'185-145 / ע'240.5 / ג'150
Spot young
ר'95 / ע'204 / ג'42

מיטה

1,300₪
Spot young
ר'95.5 / ע'204.5 / ג'65

ספה

1,200₪
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'35 / ע'12 / ג'35