Main01.jpg
ברוך הבא לעולם משחקי הילדים
Main02.jpg
Main03.jpg
Main04.jpg
Main05.jpg
Main06.jpg
Main07.jpg

SPOT

בהשראת שעות בילוי בחצר, על נדנדות, בסיסי בנייה ומשחקי מחבוא, היא מציגה אנרגיה ודינמיקה הקסומה לגושים מרותחים, דקים וארגזי כלים מנופחים ברוח.

Spot young
ר'105 / ע'100 / ג'200
Spot young
ר'128 / ע'60 / ג'210
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'210
Spot young
ר'49.5 / ע'40 / ג'150
Spot young
ר'44 / ע'54 / ג'150
Spot
ר'88 / ע'56.5 / ג'210

ויטרינה

1,800₪
Spot young
ר'88 / ע'57 / ג'210

כוננית

980₪
Spot young
ר'160 / ע'40 / ג'80

מזנון

950₪
Spot young
ר'160 / ע'40 / ג'122

שידה

1,250₪
Spot young
ר'146 / ע'104 / ג'76
Spot young
ר'154 / ע'47 / ג'48
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'87.5 / ע'40 / ג'90
Spot young
ר'160 / ע'50 / ג'50
Spot young
ר'87 / ע'80 / ג'43
Spot
ר'148 / ע'75 / ג'150
Spot young
ר'128 / ע'68 / ג'81.5
Spot
ר'185-145 / ע'240.5 / ג'150
Spot young
ר'145 - 185 / ע'213 / ג'106.5
Spot young
ר'125 / ע'240.5 / ג'150
Spot young
ר'125 / ע'213 / ג'106.5
Spot young
ר'105 / ע'205 / ג'184
Spot young
ר'51 / ע'90 / ג'137
Spot young
ר'95 / ע'204 / ג'42

מיטה

1,300₪
Spot young
ר'95.5 / ע'204.5 / ג'65

ספה

1,200₪
Spot young
ר'213 / ע'100 / ג'167
Spot young
ר'213 / ע'100 / ג'167

אוהל TIPI

1,380₪
Spot young
ר'57.5 / ע'47 / ג'48
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'88 / ע'60 / ג'150
Spot young
ר'64 / ע'10 / ג'40
Spot young
ר'87.5 / ע'28.5 / ג'150
Spot young
ר'35 / ע'30 / ג'35
Spot young
ר'35 / ע'12 / ג'35
מזרנים
ר'90 / ע'200 / ג'18
Spot young
ר'65 / ע'12 / ג'28